Odwołanie się od nakazu zapłaty z weksla

Pytanie: Spóźniam się z zapłatą pożyczki. Z działu windykacji firmy pożyczkowej straszył mnie windykator, że jak nie spłacę w ciągu siedmiu dni, to uruchomią na podwójną kwotę weksel który im wystawiłem i „żarty się skończą”, że nakaz zapłaty z weksla może być od razu użyty do egzekucji komorniczej i odwołanie od nakazu nic mi nie da. A jak ich firmowy komornik zajmie się egzekucja to „ani zipnę”. Proszę o poradę, czy to tak może wyglądać prawnie?

Odpowiedź: W każdym przypadku od nakazu zapłaty przysługuje środek odwoławczy; w przedmiotowej sprawie należałoby zarzucić, że roszczenie jest zawyżone. Natomiast nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla wyróżnia się tym, że po upływie 14 dni od daty doręczenia takiego nakazu pozwanemu, wierzyciel może skierować wniosek egzekucyjny do komornika. Postępowanie egzekucyjne w tym wypadku może być prowadzone nawet wówczas, gdy pozwany – dłużnik skorzysta ze środka odwoławczego czyli wniesie zarzuty do sądu. Wnosząc zarzuty, pozwany może w tym piśmie wnieść o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty, jednak nie wiadomo, czy sąd taki wniosek uwzględni. A zatem niekoniecznie musi być tak, że „odwołanie od nakazu zapłaty nic nie da”.

2 Replies to “Odwołanie się od nakazu zapłaty z weksla”

  1. Zostałem pozwany o zapłatę pożyczki przez osobę prywatną. A prawda wygląda tak, że ja tą pożyczkę dawno spłaciłem ale ufając pożyczkodawcy nie zażyczyłem sobie pokwitowania. Sąd wysłał mi nakaz zapłaty a ja odwołałem się i była rozprawa. Na rozprawie zeznawałem jako świadek w swojej sprawie tzn. mówiłem to co w sprzeciwie napisałem, że pożyczkę spłaciłem. Przedwczoraj sąd wydal wyrok zasądzając zapłatę pożyczki czyli muszę płacić jeszcze raz. Wiem że mogę odwołać się do sądu II instancji ale to są dodatkowe koszty, czy warto?

    1. Proszę złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku aby dowiedział się Pan, dlaczego wyrok jest taki a nie inny. Prawdopodobnie jednak sąd nie dał wiary Pana zeznaniom o tym, że pożyczkę spłacił Pan bez otrzymania pokwitowania od pożyczkodawcy. Sądowi przysługuje swoboda materiału dowodowego w tym także z przesłuchania świadka. Jeżeli uznał, że Pana zeznania nie były wiarygodne to nie sądzę, aby (na skutek apelacji) sąd II instancji uznał, że sad I instancji się pomylił. Odwołanie się od wyroku czyli apelacja ma sens raczej wówczas, gdy sąd I instancji popełnił ewidentny błąd, np. przeoczył jakiś kluczowy dla sprawy dowód, fakt.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *