Dłużnik grozi policją wierzycielowi jeśli ten zaangażuje firmę windykacyjną

Pytanie: Klient od prawie roku jest mi winien ponad 30 tysięcy złotych za wykonana usługę. Moja cierpliwość kończy się, mam kłopoty finansowe przez takich jak on i zapowiedziałem mu, że zlecę windykację tej należności do firmy windykacyjnej. Wówczas on zagroził mi że kontaktował się ze swoim adwokatem i jeśli naślę na niego firmę windykacyjną to on zgłosi to na Policję. Mam zamiar zlecić windykacje, ale chcę być pewnym czy firmy windykacyjne działają legalnie i czy nie będę miał kłopotów z powodu działań windykacyjnych.

Odpowiedź: Póki co to wydaje się, że to Pana klient popełnił przestępstwo w formie groźby bezprawnej skierowanej pod Pana adresem; w celu zaniechania przez Pana zamiaru zlecenia windykacji – art. 191 par. 1 Kodeksu karnego. Działalność wielu firm windykacyjnych podejmujących w ramach windykacji tylko czynności zgodne z prawem, jest w pełni legalna. Kierując do firmy windykacyjnej zlecenie odzyskania długu i podpisując w tym zakresie umowę o windykację, po prostu wyznacza Pan pełnomocnika – udziela firmie windykacyjnej pełnomocnictwa do występowania w Pana imieniu w celu ściągnięcia długu. Udzielanie pełnomocnictw jest przecież zgodne z prawem.

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej zezwala na zakładanie firm windykacyjnych, na przyjmowanie zleceń odzyskania długu na podstawie pełnomocnictwa, na prowadzenie windykacji zgodnie z prawem. Firmy windykacyjne są zarejestrowane w urzędach miasta, w KRS. Dlatego zlecenie windykacji długu do takiego podmiotu nie stanowi przestępstwa ani wykroczenia. Przestępstwem jest natomiast jeżeli dłużnik grozi wierzycielowi bezpodstawnym doniesienia do organów ścigania gdy wierzyciel ten zleci windykację. To groźba bezprawna mająca na celu zmuszenie do zaniechania wszczęcia dozwolonego prawnie postępowania windykacyjnego. Nawet jeżeli roszczenie jest przez dłużnika kwestionowane czyli gdy jest sporne, wierzyciel ma prawo skierować je do windykacji oczywiście nie zatajając żadnych informacji. I chociaż tak wierzycielom jak też firmom windykacyjnym generalnie zależy na ominięciu windykacji sądowej, to wówczas jednak firma windykacyjna powinna działać ostrożniej na drodze pozasądowej (chociaż właściwie windykacja terenowa nie jest wykluczona) i gdy negocjacje z dłużnikiem nie doprowadzą do ściągnięcia długu, to należy skierować do sądu pozew o zapłatę i wstrzymać się z dalszą windykacją do czasu wydania przez sąd tytułu wykonawczego jako konsekwencja uwzględnienia powództwa o zapłatę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *